Miten

Kartoitetaan yrityksen kokonaistila.
Yrityksesi on uniikki tilanteineen. Se ansaitsee omat ratkaisunsa.
Emme tuo sinulle valmiita ratkaisuja vaan etenemme kysymyksissäsi 5T –yhteistyöprosessin työkalujen avulla.

5T – yhteistyöprosessissa

  • Kartoitetaan kokonaistilanteenne – tehdään yrityksen kuntokartoitus.
  • Tulkitaan koottua tietoa – luodaan realistinen kokonaiskuva yritystoiminnan osa-alueista, osa-alueiden välisistä suhteista ja yrityksen haasteista.
  • Etsitään ratkaisut  – tehdään työohjelma menestyksen varmistamiseksi.
  • Edetään tiedosta toiminnaksi – toteutetaan sovittua työohjelmaa.
  • Hahmotetaan tulevaisuus visio – rakennetaan jatkuva liiketoiminnan kehitystapa ja menestys.

Mikä on yrityksen tämänhetkinen kunto?

  • kartoitetaan yrityksen kokonaistila

KUNTOKARTOITUS

Mitä tieto merkitsee yritykselle?

  • muodostetaan realistinen kuva yrityksen toiminnan osa-alueista, niiden vaikutussuhteista ja yritystoiminnan haasteista

KOKONAISKUVA

Miten etenemme tiedosta toimintaan?

  • etsitään ratkaisut ja suunnitellaan niiden toteuttaminen

TYÖOHJELMA

Mitä teemme konkreettisesti?

  • toimitaan sovitun työohjelman mukaan ja tuetaan edistymistä

TIEDOSTA TOIMINNAKSI
TUKI JA OHJAUS

Miten varmistamme menestyksen jatkossa?

  • hahmotellaan mitä halutaan ja vahvistutaan toimintaympäristön muutoksiin vastaamisessa

JATKUVA TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI